Editorial Board

Editorial Board of Precious Metals

Members of advisory committee:

Academician Dianzuo WANG (王淀佐)

Academician Tieyong ZUO (左铁镛)

Academician Junhong SU (苏君红)

Academician Hengde LI (李恒德)

Professor Xianwan YANG (杨显万)

Academician Dingfan QIU (邱定蕃)

Academician Guanzhou QIU (邱冠周)

Academician Guocheng ZHENG (张国成)

Academician Jing CHEN (陈景)

Academician Lian ZHOU (周廉)

Academician Lansun ZHENG (郑兰荪)

Professor Yinjian NIU (钮因健)

Academician Jingkun GUO (郭景坤)

Academician Baiyun HUANG (黄伯云)

Academician Hailing TU (屠海令)

Academician Jianxin XIE (谢建新)

Academician Yongnian DAI (戴永年)

 

Editor-in-chief: Shaowu ZHU (朱绍武)

Executive deputy editor: Jialin CHEN (陈家林)

Deputy editor-in-chief: Dianxiang ZHUANG (庄滇湘), Honglian QIU (邱红莲)

Members of the 5th editorial committee:

JIaqiang WANG (王家强)

Haibei WANG (王海北)

Yong MAO (毛勇)

Zuqiang BIAN (卞祖强)

Keqin YIN (尹克勤)

Zhouping AI  (艾周平)

Yuhuai FENG (冯玉怀)

Yaozhong LAN (兰尧中)

Xuegong SHE (厍学功)

Weiping LIU (刘伟平)

Yuqiang LIU (刘玉强)

Xuan JIANG (江轩)

Xudong SUN (孙旭东)

Minghuan DU (杜明焕)

Zhou LI (李周)

Hongying YANG (杨洪英)

Jianmin YU (余建民)

Meiqing SHEN (沈美庆)

Jianhong YI (易健宏)

Quanfa ZHOU (周全法)

Yizhou ZHOU (周亦胄)

Weitao ZHENG (郑伟涛)

Xuejun ZHENG (郑学军)

Yunkun ZHAO (赵云昆)

Changyi HU (胡昌义)

Tao JIANG (姜涛)

Jiuhong QIAN (钱九红)

Junmei GUO (郭俊梅)

Yongguo DU (堵永国)

Jinhui PENG (彭金辉)

Chaoqun PENG (彭超群)

Haigang DONG (董海刚)

Ming XIE (谢明)

Suyuan XIE (谢素原)

Weiming GUAN (管伟明)

Zaifu PAN (潘再富)

Qigao CAO (操齐高)

Corby G. ANDERSON (USA)

J. P. ROSSO (USA)

Xiaorong LIU (刘小荣, USA)

 

 

Chief of editorial office: Kaizhong LI (李楷中)